کلاهبرداری

کلاهبرداری بدین معنا است که شخص با استفاده از وسایل متقلبانه سعی در بردن مال دیگری نماید و موفق شود که مال دیگری را برباید. تمایز اصلی کلاهبرداری با سایر جرایم در آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل می‌شود اما در کلاهبرداری شخص کلاهبردار به گونه‌ای رفتار می کند که صاحب مال فریب خورده ،خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.

کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم متقلبانه بودن رفتار یا وسیله‌ی مورد استفاده‌ی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است مانند استفاده از نام و عنوان جعلی و از طریق آن فریب دادن مردم. رکن دوم آن اینست که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند یعنی شخص مال باخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار وی قرار دهد.

 

 

جرم شروع به کلاهبرداری

 

با توجه به فراهم کردن وسایل متقلبانه و به علت خارجی مجرم به اهداف خود نمی‌رسد در واقع این حالت قصد به اضافه تهیه مقدمات حاصل گردیده است و قانون‌گذار در این حالت برای مجرم مجازات تعیین نموده است.

بر طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات آن حداقل ۱ یا ۲ سال می باشد و شامل جزای نقدی و رد مال نمی‌گردد.

نکات مهم جرم کلاهبرداری

در پایان در جرم کلاهبرداری چند نکته حایز اهمیت است:

  • برای اعلام شکایت کلاهبرداری، فرد مال باخته می‌تواند از وکیل کمک بگیرد که این امر سبب می‌شود اثبات جرم راحت‌تر و ظرف مدت کمتری صورت بگیرد.
  • جرم کلاهبرداری حتما با انجام یک فعل صورت می‌گیرد و ترک فعل هیچ گاه کلاهبرداری نیست.
  • مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات های سنگین اعمال شده در جامعه است و علاوه بر حبس ۱ تا ۷ سال، جزای نقدی به میزان ارزش مال برده شده به مالک اصلی آن نیز در خصوص کلاهبردار اعمال می‌شود و کلاهبردار باید مالی را که از طریق فریب بدست آورده به صاحب آن رد نماید.

 

کلاهبرداری کاری بر پایه فریب است که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه ای انجام می دهند. کلاهبرداری در بسیاری از کشور ها جرم است ، اگر چه مصداق های آن در نظام های گوناگون قضایی فرق میکند. آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال یا حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل میگردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار میرود.کلاهبردار به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال ، فریب خورده و خود از روی میل و رضا وچه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار ، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد.

کلاهبرداری: به فریب ، مال و پول دیگران را گرفتن ، حقه بازی.

استعمال نام یا عنوان مجعول به قصد این که موسسات مجعول و اعتبارات موهوم را به طرف بقبولاند و او را به امور موهوم امید وار یا از امور موهوم خائف سازد و بدین طریق وجه یا مالی از او بگیرد.

کلاهبردار: آن که به فریب ، مال و پول دیگران را بگیرد؛ حقه باز.

کسی که کلاهبرداری کند؛ از نظر میانگین سنی کلاهبرداری ، کلاهبرداران را میتوان به دو دسته کلاهبرداران اینترنتی و کلاهبرداران غیر اینترنتی تقسیم کرد. میان گین سنی کلاهبرداران اینترنتی 18 تا 35 سال است در حالی که کلاهبرداران غیر اینترنتی معمولا سن بالاتری داردند.

 

در صورتی که سوال دیگری در این زمینه دارید با وکلای موسسه تماس حاصل فرمایید.