پلمپ دفاتر

طبق قانون تمامی شرکت ها باید دفاتر خود را پلمپ کنند . اما منظور از این پلمپ دفاتر چیست ؟ دفاتری که در شرکت ها باید پلمپ شوند ، دفتر روزنامه و دفتر کل هستند.

دفتر روزنامه همان طور که از اسمش پیداست ، مربوط به فعالیت های روزانه تاجر است . تاجر باید تمامی دیون و مطالبات و صادرات و وارداتی که در هر روز انجام می دهد در این دفتر ثبت نماید دفتر کل نیز در ماده ۸ قانون تجارت تعریف شده است . دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند . قانون تجارت ماده ۸ )

پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت ها انجام می گیرد . به این صورت که در ابتدا تمام صفحات شماره گذاری می شود . سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت ها در آن درج می شود . به این صورت ، امکان هیچ گونه جابجایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت . در پایان هر سال مالی هم شرکت باید این دفترها را به اداره مالیات تحویل دهد . حتی اگر فعالیتی نداشته باشد و دفتر سفید باشد.

طبق قانون تمامی شرکت ها باید دفاتر خود را پلمپ کنند . اما منظور از این پلمپ دفاتر چیست ؟ دفاتری که در شرکت ها باید پلمپ شوند ، دفتر روزنامه و دفتر کل هستند.

دفتر روزنامه همان طور که از اسمش پیداست ، مربوط به فعالیت های روزانه تاجر است . تاجر باید تمامی دیون و مطالبات و صادرات و وارداتی که در هر روز انجام میدهد در این دفتر ثبت نماید.

دفتر کل نیز در ماده ۸ قانون تجارت تعریف شده است . دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

قانون تجارت ماده ۸ )

پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت ها انجام می گیرد . به این صورت که در ابتدا تمام صفحات شماره گذاری می شود . سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت ها در آن درج می شود . به این صورت ، امکان هیچ گونه جابجایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت . در پایان هر سال مالی هم شرکت باید این دفترها را به اداره مالیات تحویل دهد . حتی اگر فعالیتی نداشته باشد و دفتر سفید باشد.

 

آیا تفاوتی بین پلمپ دفاتر تجاری و پلمپ دفاتر قانونی وجود دارد؟

پاسخ منفی است! چرا که هیچ تفاوتی بین پلمپ دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر تجاری وجود ندارد و در واقع هر دو به یک معنا هستند.

انواع دفاتر قانونی کدام است؟

دفاتر قانونی یا همان دفاتر تجاری انواع مختلفی دارد و هر کدام برای امر به خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند.

دفاتر قانونی به دو نوع دفاتر رسمی و دفاتر غیر رسمی تقسیم می شود.

ابتدا به تعریف دفاتر رسمی قانونی و نحوه استفاده از آن و کاراییشان می پردازیم و سپس به سراغ دفاتر غیر رسمی خواهیم رفت.

الف) دفاتر رسمی:

طبق قانون تجارت، ۴ نوع دفاتر قانونی رسمی داریم که شامل موارد ذیل است:

۱) دفتر روزنامه

۲) دفتر کل

۳) دفتر دارایی

۴) دفتر کپیه

پلمپ دفاتر چیست | پلمپ دفاتر سال 99 | دفاتر پلمپ چیست | هزینه پلمپ دفاتر قانونی | پلمپ دفاتر تجاری

پلمپ دفاتر چیست
۱) دفتر روزنامه:

از بین دفاتری که گفتیم مهمترین دفتر قانونی، دفتر روزنامه است که برای دفاتر پلمپ با آن سر و کار داریم و هر تاجری باید هر روز کلیه طلب‌ها، بدهی‌ها، مبادلات تجارتی و نیز معاملات مربوط به اسناد تجارتی شامل خرید، فروش، ضمانت و ظهرنویسی را در آن قید کند.

همچنین باید کلیه واردات و صادرات تجاری و نیز مبالغی که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند هم در آن درج کند.

خود دفتر روزنامه شامل دو نوع زیر است:

الف) دفتر روزنامه عمومی:

در دفتر عمومی، تمامی معاملات و عملیات های مالی تجّار و شرکت‌ها به ثبت میرسد.

ب) دفتر روزنامه اختصاصی:

دفتر اختصاصی دفتری است که به تفکیک نوع معامله، مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا دفتر روزنامه برای عملیات های مالی خرید، دفتر روزنامه برای عملیات مالی فروش، دفتر روزنامه پرداخت های نقدی، دفتر روزنامه دریافت های غیر نقدی و چک و غیره.

۲) دفتر کل:

یکی دیگر از دفاتری که جهت پلمپ دفاتر تجاری با آن سر و کار داریم دفتر کل است و این دفتر، دفتری است که تمام عملیات مالی ثبت شده در دفتر روزنامه به آن منتقل می شود. دفتر کل این قابلیت را دارد که با توجه به نحوه نگارش آن شما میتوانید صورت های مالی و مانده حساب را از آن بدست آورید.

برای هر حساب به طور جداگانه در دفتر کل یک صفحه وجود دارد و هر تاجری باید کلیه معامله های خود را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج کند و با تعیین اینکه مربوط به کدام نوع از معاملاتی است که در طی هفته انجام داده است در صفحه مخصوص به آن، در دفتر کل بطور خلاصه قید نماید.

۳) دفتر دارایی:

دفتری است که هر تاجری باید هر سال لیست کامل و جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول، بدهی ها و مطالبات سال گذشته خود را به صورت جزء به جزء و ریز و به ترتیب در آن قید کند و آن را امضاء نماید و برای انجام این کار حداکثر تا پانزدهم فروردین سال بعد فرصت دارد.

نکته: در نظر داشته باشید که در حال حاضر هنگام پلمپ دفاتر تجاری گزینه ای به نام دفتر دارایی وجود ندارد.

۴) دفتر کپیه:

دفتری است که هر تاجری باید کلیه مخابرات، مراسلات و همچنین کلیه صورتحساب هایی که صادر می نماید را با رعایت تاریخ در آن ثبت نماید. همچنین تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های وارده خود را به ترتیب تاریخ ورود آن ها مرتب کند و در لفاف مخصوصی ضبط و نگهداری نماید.

البته باید در نظر داشته باشید که از بین دفاتر قانونی ، تنها دفتر روزنامه و دفتر کل جهت اخذ پلمپ دفاتر قانونی، مورد نیاز است و دفتر کپیه نیز همانند دفتر دارایی به غیر از موارد خاص مرسوم نیستند.

ب) دفاتر غیر رسمی:

دفتر معین جزء دفاتر قانونی بوده اما غیر رسمی است. این دفتر برای مجزا کردن حسابهای دفتر کل در صورت لزوم نگهداری می شود.

انواع دفتر معین:

۱) دفتر معین بدهکاران

۲) دفتر معین بستانکاران

۳) دفتر معین اموال

کار دفاتر معین این است که گاهی نمی شود اطلاعات دقیق و جزئی حساب ها را از دفتر کل استخراج کرد، برای همین با ثبت این حسابها در دفاتر معین این کار راحتتر صورت می گیرد.

پاسخ دهید