نفقه

نفقه در قانون مدنی به معنای تامین نیازهای شناخته شده و عرف معمول زن است ، تامین مسکن ، و لوازم منزل ، لباس ، مواد غذایی ، هزینه های درمان بیماری و زیبایی و بهداشت خانه و خانواده جزء نفقه به شمار می رود و باید متناسب با ارزشمندی کدبانوی خانه ازطرف مرد پرداخت شود . به عنوان نمونه اگر بخواهيم بين نفقه یک خانم با تحصیلات دانشگاهی و یک خانم خانه دار مقایسه ای انجام دهیم متوجه می شویم که نفقه خانم با تحصیلات دانشگاهی نسبت به خانم دومی بیشتر است شرایط خانواده های پرداخت کننده نفقه با درآمدهای متفاوت نیز عامل تعیین کننده ای است.

زمانی که زنی به عقد دائم مردی در می آید و از او تمكين می کند در این صورت نفقه به او تعلق خواهد گرفت ولی دریافت نفقه در ازدواج موقت مجاز نیست در صورتی که در عقد پرداخت نفقه از جانب مرد به زن قيد شده باشد.

تمكين به معنا و مفهوم برآورده کردن نیازهای قانونی شوهر از جانب زن است و یکی از مثال های بارز آن زندگی مشترک است ، بنابراین زنی که بدون اجازه شوفر یا رای دادگاه منزل مشترک خود را ترک کند شایسته دریافت نفقه نیست .

 

زوجه

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود و دو شرط زیر برای وجود نفقه ضروری است. دائمی بودن عقد، تمکین زوجه.
تفاوت نفقه زوجه با اقارب دیگر در آن است که زوجه می‌تواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند در حالی که سایر اقارب فقط می‌توانند نفقه آینده خود را مطالبه نمایند.

  • 1.دائمی بودن عقد
    2.تمکین زوجه

شرط تعلق نگرفتن نفقه به زوجه در صورتی است که عدم تمکین وی در دادگاه خانواده اثبات شده باشد و این حکم قطعی گردیده باشد و اگر حکم به صورت مشروط صادر شده است و زوج ملزم به تهیه مسکن و لوازم زندگی باشد تا زمانی که مامور اجرای دادگاه منزل و شرایط آن را بررسی ننموده است .حکم عدم تمکین قطعی نیست و زوجه مستحق نفقه است.

 

اقارب


اقارب در اینجا عبارت است از:

1.فرزندان و نوه‌ها (اگر چه پایین‌تر روند)
2.پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ‌ها اگر چه بالا روند و نفقه این دو دسته خواه مرد باشد یا زن، کوچک یا بزرگ، مسلمان یا کافر بر مرد واجب است.

 

چگونگی مطالبه نفقه

نفقه را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی می توان مطالبه نمود.

 

از طریق حقوقی

در صورتی که مقدار مطالبه کمتر از ۲۰میلیون تومان است (در تهران)مراجعه به شورای حل اختلاف و در صورتی که بیشتر از بیست میلیون تومان است از طریق دادخواست مطالبه می‌شود.
در هر دو مورد ابتدا موضوع بررسی و در صورت وجود حق به کارشناس ارجاع می‌شود و کارشناس با توجه به شرایط زوجه مرتبه اجتماعی او تحصیلات و نظایر آن نفقه وی را تعیین می‌نماید.

 

از طریق کیفری

با تقدیم شکواییه به دادسرا انجام می شود. در صورتی که سوال دیگری در این زمینه دارید با وکلای موسسه تماس حاصل فرمایید.