مطلب وبلاگ

مجازات جرم کلاهبرداری

مقاله آموزشی

مجازات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است.

مجازات جرم کلاهبرداری

برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود؛ همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند.

اغلب مردم تصور می‌کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند “مانور متقلبانه” تلقی شود.

امروزه متاسفانه با افزایش جرم کلاهبرداری و شیوه های جدید بکارگیری برای کلاهبرداری از جمله کلاهبرداری از طریق تلفن یا از طریق اینترنت و … مواجه هستیم.

در واقع آگاهی داشتن در مورد این جرم لازم و ضروری است.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات های مربوط به جرم کلاهبرداری را بیان کرده است.

 

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید

09120485695

 

مجازات جرم کلاهبرداری

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از ماده 1 تا 7 این قانون بیان شده است.

در واقع باتوجه به نوع جرم؛ شرایط وقوع آن وعوامل مخففه و مشدده، میزان مجازات تعیین شده برای آن متفاوت است.

 

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید

09120485695

مجازات جرم کلاهبرداری

ساده طبق ماده یک قانون فوق حبس از 1 سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند.

در تبصره همین ماده آمده است که در صورت وجود جهات تخفیف مجازات با تشخیص دادگاه، مجازات متهم را تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق مجازات حکم دهد.

پاسخ دهید