مطلب وبلاگ

مجازات فردی که بدون گواهینامه رانندگی تصادف کرده چیست ؟

دانستنی های حقوقی

اگر بدون داشتن گواهینامه منجر به تصادف شود مقصر است یا خیر :

  • نداشتن گواهینامه علت موثر بودن نیست بلکه در صورت وقوع تصادف کارشناسان مقصر حادثه را طبق قوانین راهنمایی و رانندگی مشخص می کنند.
  • در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان طرف مقابل مقصر حادثه باشد فردی که بدون گواهینامه سوار اتوموبیل تنها به جرم رانندگی بدون گواهینامه مجازات می شود.

بر اساس قانون مجازات رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا 100 هزار تومان یا هر دو مجازات است و در صورتی که فرد این جرم را برای بار دوم مرتکب شود به دو تا شش ماه حبس محکوم می شود.

درباره مجازات فردی که بدون گواهینامه تصادف کرده بیشتر بدانید

اگر کارشناسان تشخیص دهند فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه از مجازات مخصوص را باید طی کند که بر اساس قانون مجازات گفته شده در بالا تشدید میشود و فرد از یک تا پنج سال رانندگی محکوم خواهد شد.

  • اما رانندگی بدون گواهینامه تاثیری در عمدی شدن قتل ندارد.

به هر حال قتل مذکور قتل شبه عمد مشمول قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است زیرا در رانندگی بدون پروانه منجر به قتل نیز قصد نتیجه یا همان قصد قتل مفقود است اما مرتکب علاوه بر پرداخت دیه کامل یا زن از باب تعزیر به حبس ناشی از قتل عمد موضوع قانون مذکور محکوم می شود و مکلف به پرداخت جزای نقدی نیز هست.

  • در قانون جدید مجازات اسلامی تمهیداتی در این رابطه تبیین شده است به این ترتیب در همه جرایم تعزیری چه عمد چه غیر عمد چنانچه مجازات اعمال شده تا درجه ششم ینی حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان مجازات تکمیلی متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب نیز برای وی تعیین کنند.

چنانچه کسی پروانه رانندگی اش را بموقع تمدید نکرد در صورت رانندگی جرم شده است و چنین شخصی دو مسئولیت دارد اقدام نکردن به موقع برای تعویض که مشمول جریمه خاص است و همچنین رانندگی بدون در اختیار داشتن گواهینامه معتبر که در حکم فرد فاقد گواهینامه به حساب می آید.

  • کسی که قبلا بدون عینک مجاز بوده و با ضعف بینایی مواجه یا دچار عارضه نقص عضوی شود که باید با خودرویی خاص رانندگی کند فاقد گواهینامه تلقی می شود.

برای راندن برخی از وسایل نقلیه مانند تاکسی علاوه بر داشتن گواهینامه صاحب آن باید 23 سال داشته باشد یا از دریافت آن 1 سال گذشته باشد.

کسی که فاقد این شرایط است عمل آنان تخلف از مقررات رانندگی است که باید جریمه شود ولی مجرم محسوب نمی شود.

بنابراین کسی در تصادف رانندگی گواهینامه نداشته باشد چنانچه وقوع حادثه بی احتیاطی یا بی مبالاتی از سوی طرف مقابل باشد او به علت نداشتن مقصر قلمداد نمی شود گرچه از حیث اینکه فاقد آن بوده قابل تعقیب و مجازات است.

خسارت راننده بدون گواهینامه چگونه پرداخت می شود ؟

اگر گواهینامه نداشته باشید و تصادف کنید و مقصر هم باشید شرکت بیمه وظیفه دارد که بر اساس قانون خسارت زیادن دیده های حادثه را پرداخت کند.

اما نکته مهم اینجاست که به دلیل نداشتن گواهینامه شرکت بیمه بعدا خسارتی را که پرداخت کرده بود از شما پس می گیرد.

همانطور که میبینید یکی دیگر از دردسر های نداشتن آن مربوط  به خسارت بیمه شخص ثالث است. چون این شما هستید که در نهایت خسارت زیادن دیده را پرداخت می کنید.

بهتر است بدانید صندوق تامین خسارت های بدنی در مواقع این چنینی خسارت های جانی و بدنی توسط این صندوق پرداخت می شود. البته در این صورت هم باید خسارت را به صندوق برگردانید.

آیا به راننده بدون گواهینامه پرداخت می شود ؟ا گر راننده مقصر حادثه باشد و خودش آسیب ببیند به دلیل نداشتن گواهینامه دیه یا غرامتی به او پرداخت نمی شود.

 

 

پاسخ دهید