مطلب وبلاگ

قانون حمایت از خانواده چه مقرراتی برای طلاق توافقی در نظر گرفته است ؟

دانستنی های حقوقی

قانون حمایت از خانواده در  طلاق توافقی :

همه چیز درباره طلاق توافقی

  • بر اساس ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند.

 

  • ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 موضوع طلاق توافقی به داوری ارجاع داده نمی شود زیرا فرض را بر این میگیریم که تلاش مرکز مشاوره در جهت ایجاد صلح و سازش بوده و در این صورت موضوع داوری طلاق توافقی دیگر ضرورتی ندارد بنابراین طلاق توافقی در مساله داوری از سایر انواع طلاق متمایز شده و در طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری نیست.

 

  • همچنین این ماده در نظر داد که در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

 

  • ماده 34 قانون حمایت خانواده می گوید مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. اگر این گواهی ظرف سه ماه به دفاتر تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفتر خانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ندهد گواهی صادر شده از درجه اعتبار از هر جهت ساقط میشود بنابر این زن و شوهر تا سه ماه فرصت دارند این گواهی را به یک دفتر اسناد رسمی طلاق ارائه و اقدام به طلاق کنند.

در غیر این صورت رای دادگاه در این خصوص از درجه اعتبار ساقط و همه توافق هایی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است ملغی می شود.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع در اینستارگرام ما

پاسخ دهید