طلاق

طلاق سرنوشت تلخی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد. با این وجود گاه راه گریزی از آن باقی نمی‌ماند و با جدایی رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می‌شود.

طلاق از ۴ رکن اصلی تشکیل شده است:

1.طلاق دهنده: که طبق قوانین اسلام همان مرد است. طبق حدیث شریف نبوی متارکه بر عهده شوهر است.
2.طلاق گیرنده: که همان زوجه می‌باشد.
3.اجرای صیغه
4.حضور دو شاهدطلاق یک طرفه به درخواست زوج: اگر مردی از همسرش تنفر داشته باشد یا بخواهد به هر دلیلی زن خود را طلاق دهد و زن به آن راضی نباشد لازم است آن مرد یا وکیل او داد خواست تنظیم کند و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده پس از طی شدن مراحل مشاوره خانواده ارسال شود.

 

طلاق یک طرفه به درخواست زوجه: چون در کشور ما و مقررات فقه ، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است ، لذا زوجه برای گرفتن آن بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد ، لذا بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضایی ، درخواست طلاق از طرف زن است چون در اختیار مرد است لذا پرونده از جانب زوجه نیاز بسیار به داشتن اطلاعات کافی در خصوص رویه دادگاه های خانواده تجدید نظر و دیوان عالی کشور دارد.ارائه ادله محکمه سند بسیار مهم است لذا اثبات یکی از 12 شرط در سند نکاحیه میباشد و در مرحله ی بعد اثبات عسر و حرج زن هم از دیگر دلایل طلاق به استناد ماده ی 1130 قانون مدنی است و عسر و حرج یعنی به وجود آمدن وضیعتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

تقسیمات طلاق دو نوع می‌باشد:

 

  • ۱- رجعی که به درخواست شوهر صورت می‌گیرد و در زمان عده شوهر می‌تواند به زوجه خود رجوع کند و آن را به هم بزند.
  • ۲- بائن که در آن رابطه زوجیت به کلی از بین می‌رود و حقی برای زوج جهت رجوع به زوجه باقی نمی‌ماند.

 

 

البته انواعی دارد که عبارتند از:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
طلاق یائسه
خلع و مبارات که خلع عبارت‌است از کراهت از زوجه نسبت به زوج که به واسطه آن بخشی از مهریه خود را می‌بخشد. و مبارات عبارت‌است از کراهت زوجین از یکدیگر.

 

مراحل انجام

 

  • ۱- ارسال دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی (شایان ذکر است که زوج بدون هیچ دلیلی نیز می‌تواند دادخواست بدهد و برعکس زوجه فقط و فقط بر اساس شرایط عسر و حرج که شرح آن در عقدنامه ذکر گردیده است و اثبات آنها در دادگاه می‌تواند دادخواست خود را در دادگاه مطرح نماید.
  • ۲- تعیین شعبه
  • ۳- تکمیل پرونده
  • ۴- جلسه دادرسی
  • ۵- مراحل وا خواهی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور
  • ۶- قطعیت حکم
  • ۷- اجرای صیغه در دفاتر در حضور دو شاهد.

 

روش های گرفتن طلاق زوجه از دادگاه

 

1.محقق شدن شرایط ۱۲ گانه عقد نامه که همان عسر و حرج می باشد و در عقد نامه ذکر شده است.
2.(طلاق توافقی) توضیحات کامل در بخش مربوطه و سوالات متداول آمده است.
3.در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر در دفتر اسناد رسمی به زوج وکالت می‌دهد که زوجه با گرفتن یک وکیل دادگستری ظرف مدت حداکثر یک هفته طلاق خود را اخذ می نماید.