شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از رایج‌ترین شرکت‌هایی است که در ایران به ثبت میرسند و برای ثبت این شرکت به حداقل دو نفر نیاز است.

در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکا به میزان مبلغ سهم الشرکه خود به بدهی قروض شرکت تعهد پرداخت دارد .

در این نوع شرکت‌ها در اسم شرکت باید حتما عبارت (با مسئولیت محدود) ذکر شود و نباید نام هیچ یک از شرکا در اسم شرکت ذکر شود چون در این‌صورت شرکت حالت تضامنی پیدا کرده و فردی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد نسبت به کل بدهی یا قروض شرکت تعهد پرداخت دارد .

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون ریال) می‌باشد و هیچگونه ممنوعیت قانونی برای میزان سرمایه شرکت وجود ندارد و سرمایه می‌تواند همان حداقل قانونی باشد .

 

برای نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه در این شرکت‌ها دو روش وجود دارد:

 

1. در یکی از دفاتر رسمی
2. با دو مرحله تنظیم صورت‌جلسه و اقدام از طریق اداره ثبت شرکت‌ها

 

شرایط شرکا یا سهامداران برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
  • 1. حداقل افراد برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود دو نفر است و حداقل یکی از این دو نفر باید بالای ۱۸ سال باشد .
    2. افراد زیر ۱۸ سال نمی‌توانند مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند و تنها میتوانند به عنوان سهامدار و شریک معرفی شوند .
    2. اگر تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد ، شرکت باید دارای هیئت نظاره باشد و این هیئت باید حداقل سالی یکبار مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد .
    4. حداقل تعداد مدیران برای یک شرکت ۱ نفر و حداکثری وجود ندارد .

 

نکته : کارمندان دولت نمی‌توانند یکی از اعضای هیئت مدیره باشند .

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 

1.داخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا <۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
2.تکمیل فرم تعیین نام ( نمونه فرم و تعیین نام.doc تعیین نام)
3.دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران. نمونه تقاضانامه تکمیل شده ٬نمونه تقاضانامه تکمیل نشده ٬[به منظور تمرین متقاضی جهت تعبیه فرم اصل
4.دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران. نمونه شرکت نامه تکمیل شده٬ نمونه شرکت نامه تکمیل نشده به منظور تمرین متقاضی جهت تهیه فرم اصلی تذکر:اوراق تقاضانامه و شرکت نامه به دلیل بهادار بودن صرفا می‌بایست از محل اداره ثبت شرکت‌ها تهیه گردند.
5.دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.نمونه اساسنامه)
6.دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد<نمونه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره)
7.دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.نمونه صورت‌جلسه هیئت مدیره)
8.فتوکپی شناسنامه و نمونه صورت‌جلسه( هیئت مدیره ثبت شرکت‌ها روش تعیین نام) کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی‌که مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد)
9.فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
10. معرفی‌نامه نمایندگان٬ در صورتی‌که سهامداران و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
11. تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار٬ مبنی بر غیر دولتی بودن آن. تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.
12. اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری)

برای اطلاعات بیشتر از وکلای ما مشاوره بگیرید.