سفته

سفته چیست؟

سفته یا فته طلب سندی است که صادر کننده آن متعهد میشود مبلغ درج شده در آن را ، در تاریخ مشخص یا عندالمطالبه پرداخت کند. وجه سفته به کسی پرداخت میشود که سفته در وجه او صادر شده است. اگر سفته بدون نام یا در وجه حامل باشد هر کسی که سفته در دست او باشد میتواند در تاریخ سر رسید وجه سفته را مطالبه کند. بنابراین سفته یک سند تعهد به پرداخت است.هر برگه سفته سقف خاصی دارد مثلا سفته ای مبلغ درج شده بر روی آن یک میلیون ریالی به همین میزان هم اعتبار دارد

مطالبه سفته :

سفته یک سند تجاری است که در معاملات بازگانی بسیار پر کاربرد میباشد از این رو باید مانند تمام اسناد تجاری ، ویژگی های یک سند تجاری را داشته باشد. سفته یک سند تعهد اور است و صادر کننده آن را متعهد به پرداخت وجه درج شده در سفته میکد.

سفته زمانی به وجود آمد که تجار در انتقال پول از جایی به جای دیگر احساس خطر کردند و اغلب متضرر میشدند. در حال حاظر شرکت های تجاری و تجار با استفاده از سفته مشکلات مالی خود را حل می کنند.

این موضوع گویای این است که سفته در معاملات جای خود را پیدا کرده است.