خلع ید فروش ملک مشاعی

برای آن که بدانیم نحوه خلع ید ملک مشاع و راهکارهای موجود تخلیه ملک مشاع چیست ، ابتدا باید تعریف درستی از ملک مشاع و سهم مشاعی داشته باشيم .

در متن زیر در مورد تخلیه ملک و املاک مشاع و دعوای تصرف عدوانی و خلع يد صحبت شده است . برای اینکه بیشتر با این عناوین آشنا شوید مقاله را بخوانید . طبق تعریف قانونی ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد ، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی « اشاعه » می گویند.

معنای اشاعه این است که هر کدام از مالكين در جزء به جزع ملک سهم دارند . به طور مثال زمانی که دو نفر اقدام به خرید یک واحد مسکونی یا تجاری می کنند و یک از آن ها مالک دو دانگ و دیگری چهار دانگ است ؛ طبق مالک با دانگ قانون لهم کمتر در تمام آن واحد بخش شده است و قابل تفکیک نیست.

مثال دیگر زمانی است که یک ملک از وارث به ورثه می رسد . در حالی که تمام ورنه از تمام ملک سهم دارند ( هرچند فرزند ذکور دو برابر فرزند مونث ارث می برد و میزان سهم او بیشتر است ) اما مرزی برای سهم هر یک مشخص نشده است و کل ملک به صورت مشاع در تملک آن هاست.

در حالت دیگر می توان به قسمت های مشترک ساختمان های تجاری و مسکونی مانند حياط ، پشت بام واويله و .. اشاره کرد : این چنین فضاهایی نیز به صورت مناع در تملک صاحبان ملک است البته این القاعه به معنای عدم امکان صدور سند رسمی نسبت به سهم هر کدام از شرکا در املاک ثبت شده اند . بنابراین نسبت به انهم مشاعی هر کدام سند مالكيتی جداگانه با درج سهم مالكانه مشاعی شریک صادر می شود.

خلع ید : دعوای خلع ید ، دعوایی است که خواسته آن رفع تصرف غاصبانه و عدوانی متصرفی است که بدون اذن مالک ملک ، بر آن مسلط شده است.

دعوای خلع ید در دو صورت مطرح می شود . صورت اول مربوط به موردی است که متصرف از ابتدای تصرف بدون اذن مالک ، ملک او را تصرف کرده باشد و صورت دوم مربوط به موردی است که تصرف شخص ابتدا با إذن سالک شروع شده است اما در نهایت بدون اذن او ادامه پیدا کند.

در املاک مشاع دعوای خلع ید زمانی پیش می آید که یکی از مالکین با مستاجر او بدون اذن باقی مالكين در فضای مناع عملیاتی انجام دهد ؛ مثلا حياط بك ساختمان مسکونی قسملی برای نگهداری مرغ و خروس آماده کند.

حالت دیگر آن است که یکی از مالکین یا مستاجر اور بدون رضایت سایر مالکین بیش از سهم مشاع خود را در اختیار بگیرد . به طور مثال در پارکینگی که سهم مشاع هر واحد فقط به اندازه گذاشتن یک خودرو است ، دو خودرو قرار بدهد .

 

ارکان دعوای خلع ید

 

  • 1.مالکیت خواهان پرونده: طبق رای وحدت رویه سال ۸۳ باید خواهان مالکیت رسمی داشته باشد و مالک رسمی نیز با توجه به ماده ۲۲ ثبت کسی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.
  • 2.باید دادگاه احراز کند که دعوای خلع ید مربوط به مال غیرمنقول است. نکته مهم این است که در صورتی که مال منقول دعوای استرداد مطرح می‌شود که ماده ۱۸ قانون مدنی و ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی بر این موضوع اشاره دارند.
  • 3.احراز تصرف خوانده و غیرمجاز بودن تصرفات آن را در نظر بگیریم.
  • 4.غیرمجاز بودن تصرفات خوانده

 

دعوای خلع ید نیز نسبت به ملک مشاعی هم مطرح می‌گردد ولی در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

در صورتی که سوالی در این زمینه دارید با وکلای موسسه تماس حاصل فرمایید.