ثبت شرکت

برای راه اندازی یک شرکت در ابتدا نیاز به مدارکی جهت ثبت شرکت می باشد که این مدارک شامل :

  1. مدارک شناسایی اعضا،
  2. گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و مجوز های لازم دیگر میباشد
  3. و هزینه ثبت شرکت عموما از سه بخش تشکیل میشود که شامل:
  • هزینه ی حق الدرج در اداره ثبت
  • و هزینه روز نامه رسمی و روز نامه کثیرالانتشار
  • و هزینه حق الوکاله وکیل دادگستری جهت امور ثبتی شرکت میباشد.