مطلب وبلاگ

ثبت اموال به نام دیگران برای فرار از پرداخت مهریه جرم است ؟

دانستنی های حقوقی

مرد وظیفه پرداخت مهریه برای همسرش را بر عهده دارد. و همانطور که مهریه عند المطالبه است زن میتواند هر زمان که دلش خواست مهریه خودش را از همسرش بگیرد.

درباره آشنایی با انواع مهریه بخوانید 

ممکن است در مواردی مرد برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران ثبت کند که به موجب قانون این اقدام غیر قانونی میباشد .

  •  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 : انتقال ما به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانه اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد محکوم می شود.

بر اساس این ماده قانونی مرتکب این امر به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم میباشد.

در این صورت عین آن نال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفا خواهد شد.

در خصوص ابطال معامله به قصد فرار از دین باید به این نکته مهم توجه کرد که فقط انتقالی قابل ابطال است که به صورت صوری بوده باشد.

بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه معامله به قصد فرار از دین صوری قابل ابطال است و قابلیت استناد به شخص ثالث ندارد.

برای مثال شوهر خودروی خود را پس از اختلاف با همسر و مطالبه مهریه از سوی زوجه بلافاصله به شخص ثالث انتقال می دهد و زوجه امکان توقیف خودرو را به دست نمی آورد.

نکته اینجاست که بعد از صدور حکم مهریه همانطور که می دانیم نپرداختن مهریه تا سقف 110 سکه یا معادل ریالی آن جلب دارد.

وقتی که شوهر دادخواست اعسار می دهد بایستی به دادگاه گزارش معاملات یک سال گذشته خود را بدهد که از جمله همان انتقال خودرو است.

در دین فرض بر این است که شوهر مبلغ خودرو را در اختیار دارد و تا مبلغ خودرو اعسار وی پذیرفته نخواهد شد.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ در اینستاگرام ما

 

پاسخ دهید