اعمال ماده 477

ماده 477 : اعاده دادرسی کیفری یک روش فوق العاده رسیدگی است که مربوط به پرونده های کیفری ای است که برای آنها حکم قطعی صادر شده است. اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح شود. موارد اعاده دادرسی کیفری طبق قانون مشخص شده مثل وقتی که فردی به جرم قتل محکوم شده اما بعد از صدور حکم قطعی در دادگاه مشخص می شود مقتول زنده است.در این موارد افرادی که حق اعمال اعاده دادرسی دارند مثل خود فرد محکوم یا دادستان اقدام به این کار در دیوان عالی کشور میکنند.

صدور رای در دادگاه کیفری چگونه است؟

اما مورد دیگری از اعاده دادرسی کیفری وجود دارد که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است و مربوط به زمانی است که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قطعی صادر شده مخالف شرع است.

بر طبق این ماده در صورتی که قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص میابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

از این رو در این مقاله به بررسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و کسانی که طبق این ماده حق اعاده دادرسی دارند میپردازیم

مراجع مشمول ماده 477

بر اساس تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مراجع قضایی شامل همه دادگاه و مذاجع حل اختلافی که تحت نظر دادگستری به حل اختلاف می پردازند :

 1. همه دادگاه ها مانند دادگاه عمومی ، کیفری ، تجدید نظر ، بدوی و….
 2. سازمان قضایی نیرو های مسلح
 3. دادسرا مثل دادسرای عمومی انقلاب و سایر دادسرا های تخصصی
 4. شوراهای حل اختلاف

نکته : دادگاه های انتظامی چون مراجع انتظامی هستند و نه قضایی و به مسائل به امور اصناف می پردازند از شمول این ماده خارج اند مثل دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری این دادگاه انتظامی تنها به امور انضباطی کارشناسان رسمی می پردازند و احکام آن قضایی نیستند.

کسانی که طبق ماده 477 حق اعاده دادرسی دارند

تبصره شماره 3 این ماده افراد دیگری مشخص شده اند که میتوانند در صورتی که در حین انجام وظایف خود یک حکم قطعی را خلاف شرع تشخبص دادند آن را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.

 1. رئیس دیوان عالی کشور
 2. دادستان کل کشور
 3. رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح
 4. رئیس کل دادگستری استان

این مقامات با ذکر دلایل خود درباره اینکه حکم قطعی مخالف شرع است میتوانند از رئیس قوه قضاییه درخواست کنند تا اجازه اعاده دادرسی بدهد.

جهات اعاده دادرسی

 • ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب و امور مدنی به این جهات میتوانند اعاده دادرسی شوند:
 • موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد
 • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 • وجود تضاد در مفادیک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
 • حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضادباشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
 • طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حلیه و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
 • حکم دادگاه مستند و اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن ثابت شود.
 • پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده باشد.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید