اسید پاشی

اسید پاشی یکی از انواع شدید خشونت بوده که بیشتر علیه زنان صورت گرفته است. اسیدپاشی حمله ای است که به قصد قتل بلکه معمولا برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قبانی انجام می شود که برای ترمیم محل اسیدپاشی باید شخص اسیب دیده از مواد پروتئینی زیادی استفاده کند.

جرم اسید پاشی یکی از شدید ترین جرایم به حساب می آید چرا که هم باعث آسیب های شدید و دائمی جسمی بر مجنی علیه است و هم باعث وحشت و ناامنی در جامعه شده است و میتواند از جمله جرایمی باشد که علیه فرد و اجتماع اقدام شده است.

درباره جرم کتک زدن دزدی که وارد خانه شده بخوانید

 اسید پاشی جرمی است که غیر قابل گذشت است و مدعی العموم به نمایندگی از تمام جامعه وظیفه دارد که با او برخورد قطعی داشته باشد.

مجازات اسید پاشی :

  • در خصوص تعمدی بودن این جرم بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح کرده است : هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود لذا این جرم جنایتی عمدی است.

سال 1393 نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شده تا مرتکب به اعدام محکوم شود. همچنین معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در تشریح اخرین اقدامات قوه قضاییه پیرامون تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز حوادثی مشابه اسید پاشی سال 1393 از تشدید مجازات جرم اسیدپاشی و اعدام مرتکب این جرم خبر داد که موجب آرامش خیال مردم شد.

  • ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محارب را اینگونه تعریف میکند : محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب نا امنی در محیط شود.

همچنین بند ش ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوبه 1392 در خصوص مصادیق استفاده از سلاح گروه مواد شیمیایی که علیه افراد استفاده شده و موجب جراحت شدید یا ناتوان کردن فرد میشود در زمره سلاح و به کارگیری اسلحه علیه دیگران قرارداده و تصریح کرده است مواد شیمیایی موادی که برای کشتن ایجاد جراحات شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تاثیرات فیزیولوژیکی در عملیات تروریستی به کار برده شود.

به این ترتیب اسید پاش هم علیه افراد سلاح کشیده و هم با کشیدن سلاح به قصد جان و ناموس مردم موجب ارعاب عمومی و باعث بروز نا امنی در جامعه شده یعنی علیه فرد و جامعه سلاح کشیده است لذا این مجرم هم محارب است و هم مفسد فی الارض و برای این جرم پس از پرداخت دیه و ارش جزایی یه مدعی خصوصی از باب جنبه عمومی جرم مجازاتی به جز اعدام نمیتوان متصور شد.

  • خوشبختانه قانونگذار در بند ب ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور حکم و اجرای مجازات اسید پاشی را غیر قابل تعویق و تعلیق عنوان کرده و هر مجازاتی که برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شود قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید