ازدواج مجدد

ازدواج مجدد یک شخص پس از ازدواج اول می باشد و ازدواج مجدد برای افراد طلاق گرفته یا بیوه از نظر سلامت روحی و جسمی مفید است.

حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر / فوت پدر

باتوجه به اینکه قانون حمایت خانواده جدید و قانون مدنی در خصوص شرایط گرفتن زن دوم مردان اشاره ای نکرده است و هنوز مقررات مربوط به ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 پا بر جاست و قانون حاکم است.

درباره طلاق بیشتر بخوانید

شرایط گرفتن زن دوم در ماده 16 این قانون آمده است مرد نمیتواند با داشتن زن ، زن دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :

 • رضایت همسر اول
 • عدم قدرت همسرداری به ایفای وظایف زناشویی
 • عدم تمکین زن از شوهر
 • ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج
 • محکومیت زن به حکم قطعی
 • ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر
 • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
 • عقیم بودن زن
 • غایب یا مفقودالاثر شدن زن

ازدواج بعد از فوت همسر: چنانچه خیلی زود برای ازدواج دوباره مبادرت کند به بی محبتی و نداشتن عشق به زن قبلی متهم می شود.

 از همسرش جدا شده و بسیار سریع برای ازدواج مجدد مبادرت کند: امکان دارد این تردید بوجود آید که زن دوم پیش از طلاق در زندگی آن مرد ورود کرده و دیگران فکر میکنند دلیل طلاق آن مرد ازدواج با زن جدید بوده است.

ازدواج مجدد با داشتن فرزند: چنانچه فرزندی داشته باشد باید وی هم با این کار موافقت کند و فرد جدید را به عنوان نامادری قبول کند.

 • ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 : هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن ، همسر دیگری اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه کند دادگاه زمانی اجازه ازدواج مجدد را به زوج خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کند.
 • قانونگذار در جهت تضمین اجرای مقرره مذکور ضمانت اجرایی مطابق با ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1316-1310 در نظر گرفته است : هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبی تادیبی محکوم خواهد شد.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید