اثبات نسب

اثبات نسب : مبنای قانونی ، ازدواج زن و شوهر است. نسبت رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط می کند و اینگونه نسبت به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است.

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است که در اصطلاح حقوقی به آن نسبت گفته می شود.

درباره اثبات زوجیت بیشتر بدانید

یکی از دعاوی که وارد محاکم قضایی می شود همین موضوع است است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح میدهد که به آن میپردازیم.

معنا نسبت

  • در لغت : به معنای خویشاوندی و نژاد است.
  • در حقوق : عبارت است از رابطه خویشاوندی میان دونفر که یکی از نسل دیگری است یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزندی یا برادر خواهری. گاهی نسبت ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد استکه به آن نسب مشروع میگویند و گاهی نسبت ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است.

برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد.

اثبات نسب

طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.

اثبات نسب مادری ساده تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود.

اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت و صیغه با دشواری های فراوانی همراه است هرچند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله A – L – H اثبات نسب ساده تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری هایی دارد.

روش های قانونی 

  • اماره قانونی نسبت پدری : در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در متن زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد طفل کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
  • اماره قانونی نسبت پدری : پس از جدایی هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
  • اماره قانونی نسب پدری  : بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد و از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته باشد و نکاح دوم به 6 ماه نرسیده باشد.

دلایل اثبات نسب مادر

  • سند ولادت (شناسنامه)
  • شهادت و امارات
  • اقرار

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید