مطلب وبلاگ

آشنایی با شرایط ملاقات طفل بعد از طلاق

دانستنی های حقوقی

ملاقات : زمانی که پدر و مادر با یک دیگر زندگی میکنند نگهداری بر عهده هر دو انها می باشد اما زمانی که پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر میباشد . چه دختر باشند چه پسر.

  • حضانت مخصوص کودکان است
  • در پسران با رسیدن به سن بلوغ (15 سال تمام قمری )
  • در دختران در سن بلوغ (9 سال تمام قمری ) پایان می یابد. وبعد از آن حق انتخاب با کودک است. که با کدام زندگی کند.

در هر حالت تامین مخارج زندگی با در می باشد.زیرا نفقه کودکان بر عهده پدر است. در صورت نپرداختن نفقه جرم محسوب میشود و در صورت شکایت بر حسب رای دادگاه به حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.

در صورت فوت بیماری یا اعتیاد یکی از والدین دادگاه تعیین میکند که چه کسی حضانت را بر عهده بگیرد.

با فوت پدر حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ کودک و اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست ازدواج کند حق حضانت با پدر است.

درباره پس گرفتن حضانت فرزند از همسر بیشتر بخوانید

حق ملاقات :

والدین میتوانند در مورد زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه با یکدیگر توافق کنند اگر اختلاف داشته باشند دادگاه خانواده تکلیف را معین میکند.

معمولا دادگاه بر اساس سن کودک و وابستگی عاطفی ساعات یا یک روز یا دو روز از اخر هفته را به این کار اختصاص میدهد.

و ملاقات بیش از این زمان با فردی که حضانت را عهده دار نیست صحیح نمباشد زیرا باعث اختلال در امر حضانت و موجب دوگانگی تربیت کودک میشود.

  • در صورتی که مادر یا پدر دارای حق حضانت است از ملاقات یکدیگر جلوگیری کنند با رای دادگاه کیفری برای بار اول به پرداخت جزای نقدی در جه هشت تا 1 میلیون تومان و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

درباره حضانت فرزند پس از ازدواج مادر در اینستاگرام ما بخوانید

پاسخ دهید