دعاوی ثبتی

 

از آنجایی که ماده 22 قانون ثبت، محاکم را مکلف نموده است که تنها اشخاصی را که سند ملک به نام ایشان ثبت شده است به عنوان مالک شناسایی نمایند و به این خاطر که ثبت ملک دارای مراحل و تشریفاتی است که می تواند موضوع دعوای حقوقی قرار بگیرد، دفاتر وکالت با انجام این مراحل از وقوع دعاوی و اختلافات حقوقی که ممکن است در آینده به وجود آید، جلوگیری می نمایند.
همچنین است دعاوی که صلاحیت مراجع حل اختلاف ثبتی و یا دعاوی راجع به اصلاح و ابطال اسناد رسمی و نیز امور راجع به به اجرا گذاشتن اسناد لازم الاجرا.