امروزه  یکی از جرایم  که در دادگستری رواج دارد و بسیار  فراوان گشته شکایت به جرم کلاهبرداری است و با توجه به عدم آگاهی  افراد در باب این نوع جرم و عدم شناخت کافی نسبت به مصادیق مجرمانه  جرم کلاهبرداری افراد مراجعه کننده به  دفتر حقوقی و یا دادسرا کلیه جرایمی که در خصوص  مال باشد حتی صدور چک را کلاهبرداری تلقی کرده و در خواست شکایت  از متهم به  عنوان کلاهبرداری را مینمایید لذا شناخت جرم کلاهبرداری  و مصادیق آن و تعریف آن اگر چه  جنبه تخصصی دارد ولیکن سعی گردیده است که بصورت  ساده در این مقاله مطرح گردد.

تعریف کلاهبرداری چیست

قانونگذار تعریف خاصی از جرم کلاهبرداری ارئه  نداده است ولی مصادیق آن را ارئه نموده  که بر اساس آن مصادیق جرم کلاهبرداری  احراز میگردد که  در قالب این مصادیق باید پرونده موکل  بررسی گردد ولی بصورت کلی و از تفسی مواد قانونی تعریف کلاهبرداری  به شرح ذیل است

کلاهبردار کلاهبردار کسی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب طعمه حیله بکار می برد به طوریکه فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در واقع کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه سازی موجب اغفال گمراه کردن شاکی می گردد و بواسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.

اغلب مردم فکر مي كنند شخصي كه با دادن يك وعده واهي در قالب يك دروغ ساده، مال آنها را برده كلاهبردار محسوب مي شود در صورتی كه صرف گفتن يك دروغ ساده، نمي تواند مانور متقلبانه تلقي شود، از طرفی قربانی کلاهبرداری باید مالش را با رضایت‏ و در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

آنچه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم جدا میکند آنست که در اکثر جرائم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی بدلیل توسل به وسائل خشونت آمیز از قربانی جرم (مالک) به مجرم منتقل می گردد در حالیکه در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضا مالش را خودش در اختیار کلاهبردار قرار می دهد این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر او به این امر که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد با انجام مانورهای متقلبانه و صحنه سازیها  توسط مجرم محقق می گردد

كلاهبرداري تنها، بردن مال ديگري نيست. آنكه از پرداخت ماليات هنگفت فرار مي‌كند، كسي كه گرانبهاترين ثروت شما – را كه همان وقت‌تان است-از شما سلب مي‌كند، كسي كه از اعتماد شما سوءاستفاده مي‌كند، وعده‌هاي بيجا و بي‌مورد مي‌دهد، كارمندي كه كار ديگران را انجام نمي‌دهد و كم‌كاري مي‌كند، كارگري كه كارش را درست انجام نمي‌دهد، مديري كه از امكانات اداري و دولتي در راه حوايج شخصي سود مي‌برد يا مسئولاني كه از رانت اقتصادي به نفع خود و بستگانش استفاده مي‌كند، به نوعي در مفهوم عام و گسترده كلاهبرداري مي‌كنند.

كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه براي تحقق آن صرف بردن مال كفايت نمي‌كند بلكه متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آن استفاده مي‌كند، از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد. مثل فريب دادن مردم به وجود شركت يا تأسيسات موسوم يا دارا بودن اموال

واهي، ‌ترسانيدن ديگران از حوادث غير واقع، ‌اتخاذ اسم جعلي با استفاده از وسايل تقلبي

دلايل وقوع جرم كلاهبرداري

 

هر جرمي داراي ابعاد گوناگوني است، جرم پديده تك بعدي نيست كه بگوييم فقط فقر يا عامل ديگري موجب ارتكاب آن مي شود. در به وجود آمدن اين جرم پديده هاي زيادي موثر هستند.

يكي از مواردي كه با كلاهبرداري ارتباط مستقيم دارد بيكاري است، وقتي كه مسئله توليددر كشور دچار خدشه و كاهش شود طبيعتاً به خيل بيكاران افزوده مي شود و ممكن است اين افراد به دليل اينكه از راه مشروع قادر به تامين نيازهاي خود نيستند به كلاهبرداری دست بزنند.

عنصر اصلي كلاهبرداري اين است كه از اعتماد مردم سوء استفاده شود، عموم كساني كه مورد كلاهبردرایواقع مي شود در زندگي صادق و سالم زندگي كرده اند، البته اين نكته را بايد مد نظر داشت كه طمع افرادي كه مورد كلاهبرداري واقع مي شوند نيز مي تواند از دلايل ديگر وقوع جرم كلاهبرداری باشد.

اين افراد به دليل طمع مي خواهند بدون زحمت به ثروت برسند به همين دليل بدون فكر خود را در دام كلاهبرداران قرار مي دهند. از ديگر دلايل وقوع جرم كلاهبرداری مي توان به سست شدن اعتقادات مردم اشاره كرد. عمده فرهنگ ما به اعتقادات مذهبي برمي گردد اكنون ترميم اعتقادات مذهبي مهمترين عامل براي پيشگيري از وقوع جرم است.

عامل ديگري كه مي تواند تاثير زيادي در وقوع جرم كلاهبرداری در جامعه داشته باشد نداشتن برخورد قاطع با كلاهبرداران است. به اين معنا كه فرد پس از انجام دادن چند كار از راه هاي غير قانوني و به عبارتي كلاهبرداري دستگير شده و به زندان مي افتد، ولي پس از آزادي هيچ پيگيري اي روي آن فرد ندارند و او بازهم مي تواند دسته چك بگيرد و به فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي خود همانند افراد ديگر جامعه ادامه دهد و اين خود باعث بروز مشكل است.

مصادیق و شرایط کلاهبرداری چیست

 

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است ولی مصادیق آن که قانون معرفی نموده  به شرح ذیل است.

-ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

۲-تعدی نسبت به دولت (ماده۵۹۹قانون مجازات اسلامی)

۳-تبانی ومواضعه برای بردن مال غیر(قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند۳ /  ۵  /۱۳۰۷)

۴-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی(قانون راجع به انتقال مال غیر ۱۳۰۸)

۵-معرفی مال دیگری به عوض مال خود(قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند.۳۱ / ۲ /۱۳۰۸)

۶-تبانی در معاملات دولتی

۷-کلاهبرداری در امور ثبتی :

الف-تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری مواد ۱۰۵الی۱۰۹ قانون ثبت اسناد واملا۱۳۱۰

ب-امتناع از رد حق به صاحب آن ماده۱۱۶

ج-انجام معامله معارض ماده۱۱۷

۷-کلاهبرداری در شرکتها:

الف-کلاهبرداری در شرکتهای سهامی

ب-کلاهبرداری در شرکتهای مختلط سهامی

ج-کلاهبرداری در شرکتهای با مسئولیت محدود

۸-تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت(قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ۱۳۰۹)

۹-جعل عنوان نمایندگی بیمه (تبصره ماده۶۹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰)

۱۰-سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت (تبصره ۲ماده۲قانون راجع به معاملات ارزی مصوب۱۳۲۷

برای تحقق این جرم چه ارکانی باید نزد محاکم به اثبات برسد؟

۱-وسایلی را که کلاهبردار به کار برده باید متقلبانه باشد .

۲-شاکی باید در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه اغفال شده و فریب خورده باشد و در نتیجه فریب مال خود را دراختیار کلاهبردار قرار داده باشد .

۳-مال برده شده باید متعلق به شاکی باشد و این یعنی اینکه مال ، متعلق به کلاهبردار نباشد

نکات  مورد توجه در جرم کلاهبردای

کسی که چکی را صادر کرده است ولی صاحب چک نباشد چه جرمی مرتکب شده است؟

این فرد کلاهبردار میباشد و تحت عنوان کلاهبرداری در دادسرای محل وقوع جرم قابل شکایت میباشد.

آیا کلاهبرداری با ترک فعل صورت میگیرد؟

جرم کلاهبرداری از فعل مثبت بوجود میاید به این معنی که ترک فعل حتی اگر با سوء نیت باشد کلاهبرداری محسوب خواهد شد.

آیا در جرم کلاهبرداری باید حتما مالی برده شده باشد؟

بله چون مجرم در زمان تحصیل این دسته از وسایل در مرحله شروع به جرم قرار دارد و چنانچه مال را برده و از آن منتفع شود کلاهبرداری محقق شده است

آیا بعد از گذشت دو سال از جرم کلاهبرداری می توانم از شخص کلاهبردار شکایت کنم؟

بله چنانچه دلیل محکمه پسند برای اثبات این جرم دارید میتوانید با استناد به آنها برای شکایت اقدام نمائید

مزایای استفاده از وکیل متخصص در کلاهبرداری

. استفاده از دانش و تخصص

. عدم اصاله دادرسی و سرعت در  حصول نتیجه

. عدم نیار به حضور در هیچ کدام از مراحل دادرسی در صورت داشتن وکیل در کلاهبرداری

. و توقیف اموال  متهم قبل از  محکومیت  و رد مال.