پلمپ دفاتر

منظور از پلمپ دفاتر ، دفاتری که در شرکت ها باید پلمپ شوند مانند دفتر روزنامه و دفتر کل هستند.

درباره انحلال شرکت بخوانید

نکته : هیچ تفاوتی بین پلمپ دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر تجاری وجود ندارد و در واقع هر دو به یک معنا هستند.

انواع دفاتر 

 1. دفاتر رسمی
 2. دفاتر غیر رسمی

دفاتر رسمی طبق قانون تجارت

 1. دفتر روزنامه
 2. دفتر کل
 3. دفتر دارایی
 4. دفتر کپیه
 • دفتر روزنامه همانطور که از اسمش پیداست مربوط به فعالیت های روزانه تاجر است.تاجر باید تمامی طلب ها ، بدهی ها و صادرات و وارداتی که در هر روز انجام میدهد در این دفتر ثبت نماید. خود دفتر روزنامه شامل 2 نوع است :

دفتر روزنامه عمومی : در دفتر عمومی تمامی معاملات و عملیات های مالی تجار و شرکت ها به ثبت می رسد.

دفتر روزنامه اختصاصی : دفتری است که به تفکیک نوع معامله مورد استفاده قرار میگیرد. مثلا دفتر روزنامه برای عملیات های مالی خرید ، دفتر روزنامه برای عملیات مالی فروش ، دفتر روزنامه پرداخت های نقدی ، دفتر روزنامه دریافت های غیر نقدی و چک و غیره.

 • دفتر کل طبق ماده 8 قانون تجارت ، دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای 1 مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هرنوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند. دفتری است که تمام عملیات مالی ثبت شده در دفتر روزنامه به آن منتقل می شود. دفتر کل این قابلیت را دارد که با توجه به نحوه نگارضش آن شما میتوانید صورت های مالی و مانده حساب را از آن بدست آورید.
 • دفتر دارایی دفتری است که هر تاجری باید هر سال لیست کامل و جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول ، بدهی ها و مطالبات سال گذشته خود را به صورت جزء به جزء و به ترتیب در آن قید کند و آن را امضا نماید و برای انجام این کار حداکثر تا 15 فروردین سال بعد فرصت دارد.

نکته : در حال حاضر هنگام پلمپ دفاتر تجاری گزینه ای به نام دفتر دارایی وجود ندارد.

 • دفتر کپیه دفتری است که هر تاجری باید کلیه مخابرات ، مراسلات و همچنین کلیه صورت حساب هایی که صادر می نماید را با رعایت تاریخ در آن ثبت کند و آنها را به ترتیب تاریخ ورود آنها مرتب کند و در لفاف مخصوصی ضبط و نگهداری نماید.

نکته : از بین دفاتر قانونی ، تنها دفتر روزنامه و دفتر کل جهت اخذ پلمپ دفاتر قانونی ، مورد نیاز است و دفتر کپیه همانند دفتر دارایی به غیر از موارد خاص مرسوم نیستند.

دفاتر غیر رسمی 

دفتر معین جزء دفاتر قانونی بوده اما غیر رسمی می باشد. این دفتر برای مجزا کردن حساب های دفتر کل در صورت لزوم نگهداری می شود. کار دفتر معین این است که گاهی نمی شود اطلاعات دقیق و جزءی حساب ها را از دفتر کل استخراج کرد برای همین با ثبت این حساب ها در دفاتر معین این کار راحت تر صورت میگیرد.

انواع دفتر معین

 • دفتر معین بدهکاران
 • دفتر معین بستانکاران
 • دفتر معین اموال

 

نحوه پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت ها انجام میگیرد. به این صورت که :

 1. در ابتدا تمام صفحات شماره گذاری می شود
 2. سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت ها در آن درج می شوند
 3. به این صورت امکان هیچگونه جابجایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت
 4. در پایان هر سال مالی هم شرکت باید این دفترها را به اداره مالیات تحویل دهد. حتی اگر فعالیتی نداشته باشد و دفتر سفید باشد.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید