نفقه زن و میزان آن

در صورت ایجاد علقه زوجیت بین زن و مرد تکلیف پرداخت نفقه با مرد بوده و در دوران عقد نیز زن مستحق دریافت نفقه میباشد و از امتیاز حق حبس خود در تمکین از مرد با مطالبه مهریه نیز استفاده نماید میزان نفقه برای زن از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و بنا به شرایط اختصاصی برای هر ممکن متفاوت باشد شان خانوادگی میزان تحصیلات و غیره در میزان نفقه تعیین کننده بوده و زن میتواند برای نفقه گذشته و نفقه آینده درخواست نماید که بنا به تخصصی بودن موضوع باید از وکیل خانواده در این خصوص کمک اخذ شود.

پرداخت نفقه بعد از طلاق نیز بنا به حکم دادگاه و در زمان عده بر عهده مرد میباشد.

شکایت کیفری عدم پرداخت نفقه و مجازات عدم پرداخت نفقه

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

همانگونه که ملاحضه مینمایید در صورت تمکین و یا دلیل برای عدم تمکین مانند خوف جانی زن میتواند از همسر خویش شکایت کیفری نفقه نموده و همچنین اقدام حقوقی با طرح دادخواست نفقه گذشته و آینده نمود لازم به ذکر رویه بر این است که در صورت زندگی مشترک اصل نانوشته ای مبنی بر پرداخت نفقه وجود دارد ولیکن اثبات این امر امکان پذیر میباشد توسط شاهد یا اقرار مرد مبنی بر عدم پرداخت نفقه ،

در صورتی که دلیلی مبنی بر طلاق از سوی زوجه وجود نداشته باشد با استفاد از حکم محکومیت زوجه و استناد به ماده ۱۱۲۹  ق م و اثبات عسر و حرج اقدام به طرح دادخواست طلاق نمود.

تفاوت نفقه همسر و نفقه خویشاوندان و اقارب

  1. نفقه زنبه طور کل بر نفقه اقارب یا خویشاوندان الویت دارد
  2. نفقه زن حتی در صورت فقر مرد واجب است ولیکن در مورد اقارب تنها در صورت ثروتنمد بودن واجب است
  3. زن برای نفقه معوقه و اینده میتواند دادخواست بدهد ولیکن اقارب صرفا نفقه آینده را میتواند مطالبه کند
  4. مصادیق نفقه زنبیشتر از اقارب می باشد.

به نقل از وکیل خانواده منظور از اقارب خویشاوندان طولی بوده یعنی پدر و پدر بزرگ فرزند و نوه و… است لذا الزامی به نفقه دادن به خواهر و برادر نیست

نفقه زن مانند مهریه از دین ممتاز بوده و بر سایر دیون مرد پیشی داشته و الویت دارد.

در صورت فوت پدر و پدربزرگ پدری دادن نفقه بر عهده مادر است و اگر مادر نیز فوت نماید نفقه بر عهده پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری و مادر بزرگ پدری است.

میزان نفقه فرزند:

کارشناس که مسئول پرونده نفقه است ، معمولا نفقه فرزند را با توجه به نیازهای فرزند و وضعیت اجتماعی مشخص میکند . کارشناس معمولا با بررسی زندگی خانوادگی فرزند و با مدارکی که از طرف مادر ارایه میشود میزان هزینه نگهداری فرزند را تعیین میکند .

در صورت طلاق و حضانت فرزند و نگهداری فرزند توسط مادر نفقه بر عهده و وظیفه پدر میباشد میزان این نفقه در صورت عدم توافق توسط کارشناس تعیین میشود همچنین در صورت توافق در حکم صادره طلاق توافقی میتوان میزان آن را مشخص نمود .

میزان نفقه فرزند میتواند با سطح احتماعی مادر حتی متفاوت باشد برای مثال اگر مادر فرزند در دوران نوجوانی از سطح بالای اجتماعی برخوردار بوده و یا هم اکنون نیز ساکن منطقه بالای از شهر و اجتماع باشد و در تعیین میزان نفقه موثر باشد و حتی از یک جامعه روستایی با یک جامعه شهری متفاوت است.

عدم تمکین و نفقه زن و حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد

در صورتی که عدم تمکین زن به اثبات برسد مرد میتواند با اجرای حکم الزام به تکین که ناشی از ناشزه شناختن زن میباشد ابتدا نفقه زن را در صورت مطالبه از زمان عدم تمکین پرداخت ننماید و در ادامه برای ازدواج مجدد از دادگاه تقاضا نماید البته در این خصوص راهکارهای برای زن وجود دارد که با مشاوره حقوقی با وکیل خانواده میتواند از اجازه رسمی ازدئاج مجدد برای مرد جلوگیری نماید .

در عقدنامه برای زوج حقی برای وکالت در درخواست طلاق پیش بینی شده است که در صورت ازدواج دایمی مرد بدون اجازه زن به وجود می آید که به وکالت از زوج میتواند خود را مطلقه نماید حال اگر زن از شوهر خویش تمکین نکند و این امر در دادگاه به اثبات رسیده باشد و درخواست اجرای حکم عدم تمکین توسط مرد داده شود مرد میتواند با درخواست و اجازه دادگاه بدون اجازه زن اقدام به ازدواج مجدد نماید و این حق را از زن  برای ایجاد حق طلاق برای زوجه بگیرد.