طلاق

طلاق سرنوشت تلخی است که ممکن است برای یک خانواده رقم بخورد. با این وجود گاه راه گریزی از آن باقی نمی‌ماند و با جدایی رشته ازدواج میان زن و شوهر قطع می‌شود.

طلاق از ۴ رکن اصلی تشکیل شده است:

1.طلاق دهنده: که طبق قوانین اسلام همان مرد است. طبق حدیث شریف نبوی متارکه بر عهده شوهر است.
2.طلاق گیرنده: که همان زوجه می‌باشد.
3.اجرای صیغه
4.حضور دو شاهد

 


تقسیمات طلاق دو نوع می‌باشد:

 

  • ۱- رجعی که به درخواست شوهر صورت می‌گیرد و در زمان عده شوهر می‌تواند به زوجه خود رجوع کند و آن را به هم بزند.
  • ۲- بائن که در آن رابطه زوجیت به کلی از بین می‌رود و حقی برای زوج جهت رجوع به زوجه باقی نمی‌ماند.

 

 

البته انواعی دارد که عبارتند از:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
طلاق یائسه
خلع و مبارات که خلع عبارت‌است از کراهت از زوجه نسبت به زوج که به واسطه آن بخشی از مهریه خود را می‌بخشد. و مبارات عبارت‌است از کراهت زوجین از یکدیگر.

 

مراحل انجام طلاق

 

  • ۱- ارسال دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی (شایان ذکر است که زوج بدون هیچ دلیلی نیز می‌تواند دادخواست بدهد و برعکس زوجه فقط و فقط بر اساس شرایط عسر و حرج که شرح آن در عقدنامه ذکر گردیده است و اثبات آنها در دادگاه می‌تواند دادخواست خود را در دادگاه مطرح نماید.
  • ۲- تعیین شعبه
  • ۳- تکمیل پرونده
  • ۴- جلسه دادرسی
  • ۵- مراحل وا خواهی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور
  • ۶- قطعیت حکم
  • ۷- اجرای صیغه در دفاتر در حضور دو شاهد.

 

روش های گرفتن طلاق زوجه از دادگاه

 

1.محقق شدن شرایط ۱۲ گانه عقد نامه که همان عسر و حرج می باشد و در عقد نامه ذکر شده است.
2.(طلاق توافقی) توضیحات کامل در بخش مربوطه و سوالات متداول آمده است.
3.در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر در دفتر اسناد رسمی به زوج وکالت می‌دهد که زوجه با گرفتن یک وکیل دادگستری ظرف مدت حداکثر یک هفته طلاق خود را اخذ می نماید.