ثبت برند

یعنی ثبت قانونی هر شکل، طرح، عبارت،علامت،نهاد،اسم،لوگو،آرم و …… در طبقه بندی بین المللی علائم صنعتی و تجاری گفته میشود. با ثبت برند ( ثبت علامت تجاری) و توان از مزایای زیر بهرمند شد:

الف) مشتریان میتوانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند به شرکت ها یا اشخاصی را قادر میسازد محصولات خودشان را از یکدیگر متمایز سازد.

ج)ابزار بازار یابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.

د)اجازه استفاده از برند و اشخاص ثالث داده میشوند و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیاز ها میباشند.

ز) جز ‌مهم‌ و ضروری موفقت نامه های اعتای نمایندگی هستند.

ر) برند و توان دارای ارزشمند کسب و کار باشند.