تشکیل پرونده مالیاتی

طبق قوانین تجارت هر شخصیت حقوقی مانند شرکت ها باید پس از تاسیس و ثبت ، جهت تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.

شرکت تا 2 ماه پس از تاسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر مالیات سرمایه می باشد.

اهمیت مشاور مالیاتی در کسب و کار شما

تشکیل پرونده مالیاتی به این معناست که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تاسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید.در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی 2 برابر مبلغ اولیه خواهد شد.

در صورت عدم تشکیل پرونده و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف 2 ماه به جای 2 در هزار ، معادل 6 در هزار سرمایه ثبت شده باید پرداخت نمایید.

معایب شرکت فاقد پرونده مالیاتی

 • شرکتی که پرونده مالیاتی نداشته باشد نمی تواند کد اقتصادی اخذ نماید و نمیتواند فعالیت داشته باشد
 • در پایان سال مالی نمیتواند اظهار نامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل دهد
 • اگر شرکت برای تشکیل پرونده مالیاتی در زمان مقرر اقدام نکند به موجب قانون سازمان مالیات و دارایی ، مرتکب جرم شده است

تشکیل پرونده

بر اساس طرح جامع مالیاتی ، اداره کل مالیات بر درآمد ( عملکرد ) پس از تکمیل و تشکیل پرونده جهت ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استعلام می کند.

لذا در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز میبایست برای تشکیل پرونده اقدام نمایید

برای تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی می بایست به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید.

توصیه می شود به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی ، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست استعلام کنید چرا که در صورت مغاییرت آدرس قانونی با کد پستی برای درخواست کد اقتصادی با مشکل مواجه خواهید شد.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده دارایی

 1. اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکت نامه ، تقاضا نامه ، روزنامه رسمی ، رسمی )
 2. اصل و کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات )
 3. اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
 4. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
 5. گواهی امضای صاحبان مجاز اشخاص حقوقی در دفترخانه اسناد رسمی
 6. فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
 7. فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت
 8. وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد
 9. اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
 10. اجاره نامه باید حتما در دفاتر املاک تنظیم شده و دارای کد رهگیری اینترنتی و هولوگرام سریال دار باشد یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
 11. چنانچه محل قانونی شرکت محل سکونت مدیر عامل بوده و شرکت به صورت خانوادگی تاسیس شده باشد نیز بایستی اجاره نامه به نام شرکت تنظیم گردد.
 12. کارت ویزیت املاکی که در آن سند اجاره تنظیم گردیده است باید ضمیمه قرارداد اجاره باشد.

چند نکته

 •  اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیر واقعی اعلام شده باشد نمیتوان تشکیل پرونده داد و برای تشکیل پرونده حتما نیاز به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و در واحد های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.
 • شرکتی در سال مالی گذشته هیگونه فعالیتی ننموده باشد و یا تازه تاسیس باشد باید به دارایی عدم فعالیت شرکت را اعلام نماید . جهت اعلام عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده در حوزه مالیاتی الزامی است.
 • چنانچه فاصله تاسیس شرکت تا زمان تشکیل پرنده بیش از 1 سال توضیحات شرکت بابت عدم تشکیل پرونده الزامی است.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید