ایجاد مزاحمت

مزاحمت در قانون

  • ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی : دعوی مزاحمت به عنوان یکی دیگر از دعاوی تصرف مورد پیش بینی قرار گرفته است.

طبق گفته رئیس پلیس فتا غرب تهران هرگونه مزاحمت و انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبری برابر ماده 17 قانون جرائم رایانه ای جرم محسوب می شود و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است.

مجازات مزاحمت تلفنی در قانون / نحوه شکایت

تعریف دعوی مزاحمت

بر اساس این ماده دعوی مزاحمت عبارت است از دعوی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف خارج کرده باشد.

بنابراین در دعوی مزاحمت شخص مزاحم بدون اینکه مال را از تصرف متصرف آن مال خارج کند مزاحم تصرفات او است.

انواع مزاحمت ها

  • تلفنی
  • ملکی
  • بانوان و کودکان

مزاحمت تلفنی

شخصی به شکل آگاهانه توسط انواع وسایل مخابراتی همچون گوشی همراه یا تلفن مسبب آزار دیگری و سلب آسودگی او شود مزاحم تلفنی می گویند. که بر اساس ماده 641 قانون مجازات اسلامی اینگونه مزاحمت جرم تلقی شده و مجازاتی به همراه دارد.

جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان و کودکان

در اماکن و معابر عمومی همچون کوچه ، خیابان ، میادین و اتوبان های داخل و خارج شهر مزاحکت شکل گیرد مطابق قانون مجازات اسلامی فرد مزاحم محکوم به حبس به مدت 2 الی 6 ماه و 74 ضربه شلاق می شود.

برای اثبات وقوع جرم مزاحمت در چنین اماکنی نیازی به وجود شهود نیست اما برای مزاحمت در اماکن خصوصی وجود شاهد نیاز است.

این مجازات فقط مشمول مزاحمت برای قربانیان زن به دلیل رعایت نمودن موازین اخلاقی و طبیعت حساس بانوان و یا کودکان به دلیل عدم توانایی کودکان در دفاع از خود می باشد و برای مردان اجرا نخواهد شد.

مزاحمت ملکی

هر شخصی در نحوه تصرف ملک خویش مختار است تا زمانی که برای همسایگان خود ایجاد زحمت نکند. در این صورت مزاحمت رخ داده و دیگران میتوانند با منع او از کار آزار دهنده آرامش را به محله بازگرداند. مطابق قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی بر اساس ماده 2 مزاحمت ملکی بیانگر آن است که فرد مزاحم صرفا با انجام کار مخل استفاده مالک از ملک شده بدون آنکه ملک را از تصرف وی خارج کند. در مزاحمت ملکی اگر فرد مسبب مزاحمت ملکی غیر قانونی باشد موظف است خسارت و زیان مالک را پرداخت کند.

شکایت از شخص مزاحم در مزاحمت ملکی

امکان شکایت کیفری از فرد مزاحم در دادسرا و یا دادگاه را دارد. این امر تنها در صورتی اثر بخش خواهد بود که فرد مزاحم دارای سوء نیت باشد.

مجازات مزاحمت ملکی

  • ماده 690 مطابق کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی : هر کس که با صحنه سازی همانند اعمالی مثل دیوار کشیدن / نهر کشی / حفر کردن چاه / امور مربوط به زراعت و … قصد تصرف زمین مانند جنگل ها باغ ها منابع آب کوهستان ها چشمه سارها تاسیسات کشاورزی و یا املاکی که به دولت تعلق داردو … را داشته باشد یا اقدام به ایجاد مزاحمت کند محکوم به 1 ماه الی 1 سال حبس می شود.
  • در صورت مجازات مجدد مزاحمین دادگاه آن را محکوم به 6 ماه الی 2 سال حبس می نماید.

  دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید