فروش مال غیر از جمله جرایمی است كه علاوه بر اینكه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی كه شخصی مرتكب این جرم می‌شود، علاوه بر اینكه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد .

امروزه با توجه به گسترش جمعیت و افزایش نقل و انتقال جرم فروش مال غیر  را افزایش داده و پرونده های متعددی در دادگستری با عنوان فروش مال غیر مطرح میگردد لذا شناخت جرم فروش مال غیر  از اهمیت خاصی بر خوردار میباشد.

تعریف فروش مال غیر و انتقال مال غیر چیست

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.  جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است

در چه مرجعی می‌توان شکایت فروش مال غیر را مطرح نمود؟

فروش مال غیر در طبقه بندی جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه‌ی عمومی نیز می‌باشد و رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت کیفری است. مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت در حوزه دادسرایی است که جرم، يعني عمل فروش يا انتقال مال غير درحوزه آن واقع شده است که در اکثر موارد یعنی محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه ای که انتقال سند انجام شده است

چگونه باید مال را مطالبه کرد؟

اگرچه در مجازات کلاهبرداری “رد مال”نیز عنوان شده است و دادگاه کیفری باید به رد مال نیز رای دهد لذا پس از اخذ  رای مبنی بر  فروش مال غیر  در صورتی که مال نزد متهم موجود باشد قاضی حمک به  رد مال میدهد  اما باید دقت کرد در صورتی که ملک مورد نظر با سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد ، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواستها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است

رد مال در سوال، در موارد مختلف متفاوت است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.

اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می‌شود.

اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد.

اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدار مسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او به مالک رد خواهد شد و در صورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او، مال به دادسرا به عنوان مرجع نگهداری اموال مجهول‌المالک تحویل می‌شود.

مجازات فروش مال غير:

حبس از يک تا هفت سال پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که گرفته است. رد مال به صاحبش  اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفيف باشد؛ مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند..

شرایط  تحقق فروش مال غیر چیست

  1. ۱ متهم اگاه باشد که مالک مال نمیباشد و با علم به این موضوع اقدام به فروش مال نمایید
  2. ۲فروش به صورت صوری نباشد و شاکی مالک مال به خود انتقال نداده باشد
  3. ۳شاکی مدارکی دال بر خرید  ارئه نمایید
  4. ۴متهم سو نیت داشته باشد و احراز سوئ نیت لازم است مانند معامله فضولی یا وکیل در انتقال ملک و…..

نکات مورد توجه فروش مال غیر

آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض می باشد ؟

با التفاط به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می رسد فروش مال مشاع در صورتیکه در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود .

فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگری آیا از مصادیق انتقال مال غیر است و آیا دادگاه باید حکم به رد مال بدهد یا خیر ؟

ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر است و دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرار داد ثانوی صادر نماید زیرا این امر مغایر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ۱۳۶۸ است و منظور قانون گذار از عبارت ” رد مال به صاحبش … ” و پرداخت جزای نقدی هم معادل آن است و لا غیر

شکایت کیفری فروش مال غیر بعد از اثبات مالکیت پذیرفته خواهد شد؟

بله بعد از اثبات مالکیت از طرف شما در صورتیکه اثبات شود فروش از جانب ایشان بدون وکالت از طرف شما و یا بدون اذن شما بوده است میتوانید شکایت کیفری فروش مال غیر را علیه ایشان تنظیم نمائید.

اگر سازنده واحد خود را بدوت اطلاع مالک بفروشد فروش مال غیر میباشد؟

شما میتوانید به دلیل اینکه ملک بین شما و ایشان مشاع میباشد در صورت انتقال ایشان از حق شفعه خود استفاده کرده و ضمن مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک تقاضای ابطال معامله را با توجه به قرارداد نمائید در نهایت میتوانید ضمن پرداخت سهم ایشان برای خرید آن اقدام نمائید.

در صورتی که ملک  به دو نفر فرخته شود تکلیف چیست

در این صورت کسی که ملک را ابتدا  قولنامه کرده و قولنامه او مقدم بر قولنامه دیگری است مالک ملک است و شخص دیگر میتواند از  فروشنده شکایت انتقال مال غیر نمایید.

مزایای اختیار وکیل در جرم فروش مال غیر

  1. ۱مدت زمان اثبات جرم فروش مال غیر  با قدام وکیل کمتر میباشد.
  2. ۲نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود با اختیار کردن وکیل.
  3. ۳استفاده از تجارب وکیل متخصص مهمترین مزیت است
  4. ۴وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص کلاهبردار اقدام کند.