الزام به تمکین

الزام به تمکین یعنی : شخصی که بدون داشتن دلایل موجه از تمکین در برابر دیگری امتناع کرده است را به صورت قانونی ملزم نمود که دوباره وظایف زناشویی خود را انجام داده و به زندگی مشترک خود بازگردد.

  • تمکین در لغت به معنای تن دادن است
  • تمکین در تعبیر حقوقی یعنی قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر گفته میشود.

تمکین در قانون

  • ماده 1102 قانون مدنی : همین که عقد نکاح بطور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار شود.

انواع تمکین

تمکین عام : به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است.

مثال : زن شرعا نمیتواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود و ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقد نامه دریافت میکنند.

تمکین خاص : به معنای عملکردن زن به وظایف زناشویی و برقراری رابطه خاص جنسی و زناشویی متعارف و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است که در واقع تمکین جنسی است.

آشنایی با شرایط ملاقات طفل بعد از طلاق

الزام به تمکین از سوی مرد

زن نیز تحت شرایطی میتواند تقاضای الزام به تمکین مرد را در دادگاه مطرح می شود هر چند این تقاضا به دلیل شرم و حیای خانمها کمتر در دادگاه مطرح می شود و به جای آن خانمها معمولا الزام به تمکین شوهر را ضمن دادخواست مطالبه نفقه مطرح میکنند با این حال به لحاظ شرعی و قانونی نیز میتوان مرد را موظف به تمکین در قبال همسر دانست که در غیر این صورت زن ابزار های لازم برای الزام به تمکین مرد را در اختیار خواهد داشت.

الزام به تمکین از طرف زن

منظور الزام به تمکین زوجه می باشد. در عقد دائم زن مکلف است که از شوهر خود تمکین نماید در صورتی که زن بدون وجود هیچ دلیل منطقی و یا قانونی از تمکین در مقابل شوهر خود امتناع کند شوهر او این حق را خواهد داشت که به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام به تمکین زن را مطرح کندو اگر مدعی عذر موجه برای عدم تمکین است آن را به دادگاه ارائه نماید.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید