اثبات نسب

مبنای اثبات نسب قانونی ، ازدواج زن و شوهر است نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط می کند و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است.

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می شود .

یکی از دعاوی که وارد محاکم قضایی می شود « اثبات نسب » است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم ، نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است .

اما از نظر حقوق عبارت است از رابطه خویشاوندی میان دونفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونى و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است.

برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد .

طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی ، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.

اثبات نسب مادری ساده تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف  15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود .

اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت و صیغه با دشواری های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H – L – A اثبات نسب سادہ تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری هایی به همراه دارد.

 

روش های قانونی برای اثبات عبارتند از :

1- اماره قانونی نسب پدریو در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمتن زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آن که از تاریخ ازدواج تا زمان تولد طفل کم تر از شش ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

2- اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

3- اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد و از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته باشد و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد.

 

مهم ترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است :

1- سند ولادت « شناسنامه »

2- شهادت و امارات

3- اقرار

پاسخ دهید